“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

 

QƏRAR № 139-6

 

“15” avqust 2000 il. Bakı

  

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli 

qaydada informasiya alınamsı üçün nəzərdə tutulmuş

xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”-nın

təsdiq edilməsi haqqında

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə 1999-cu il 11 noyabr tarixli 206 nömrəli Fərmanın 1-ci bəndinin 7-ci abzasının icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı” təsdiq edilsin.

  

Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri                                                                     A.Rasi-zadə

   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il “15” avqust

tarixli 139-6 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir

  

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli

Qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə 

tutulmuş xususi texniki vasitətlərin növlərinin 

SİYAHISI

 

1.     Akustik məlumatların gizli alınması və qeydi üçün xüsusi texniki vasitələr;

2.     Telefon danışıqlarına gizli qulaq asılması üçün xüsusi texniki vasitələr; 

3.     Texniki rabitə kanallarından informasiyanın gizli alınması və qeydi üçün xüsusi texniki vasitələr;

4.     Poçt bildirişləri və göndərişlərinə gizli nəzarət üçün xüsusi texniki vasitələr;

5.     Gizli qulaqasma qurğularını və məxfi məlumatların radiotexniki (o cümlədən mexaniki) sızma kanallarını aşkar etmək üçün xüsusi texniki vasitələr; 

6.     Şüalanma mənbələrinə istiqaməti və onların yerini təyin edən xüsusi texniki vasitələr;

7.     Müxtəlif növ siqnalların texniki təhlil və təhqiqi üçün istifadə olunan xüsusi və digər texniki vasitələr;

8.     Gizli radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq üçün geniş tezlik diapozonlu radioqəbuledici qurğular;

9.     Gizli vüzual müşahidə və sənədləşdirmə üçün xüsusi texniki vasitələr; 

10.  Əşyaların və sənədlərin gizli tədqiqi (təhqiqi) üçün xüsusi texniki vasitələr; 

11.  Binalara (otaqlara), nəqliyyat vasitələrinə və digər obyektlərə daxil olunması və onların müayinəsi üçün xüsusi texniki vasitələr;

12.  Müxtəlif tikinti konstruksiyalarında xüsusi məqsədli mikrafonları, videokameraları, foto və optik cihazları quraşdırmaq üçün istifadə olunan xüsusi texniki vasitələr;

13.  Nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin yerdəyişməsinə gizli nəzarət üçün xüsusi texniki vasitələr;

14.  İnformasiyanın saxlanılması, işlənilməsi və ötürülməsi üçün istifadə olunan texniki vasitələrdən informasiyanın çıxarılması (dəyişdirilməsi və məhv edilməsi) üçün xüsusi texniki vasitələr;

15.  Şəxsiyyətin gizli eyniləşdirilməsi (identifikasiya) üçün xüsusi texniki vasitələr.