Haqqımızda

Rəmzlər

Simvolika

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi embleminin təsviri "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin emblemi haqqında 2005-ci il 25 mart tarixli 216 nömrəli Fərmanı" ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi emblemi küncləri qızılı rəngli səkkizguşəli ulduz, onun daxilində yerləşən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı əks olunmuş kənarları qabarıq dairə, dairənin içərisində qızılı rəngli itiuclu aypara, mərkəzində kiçik eyniguşəli ulduz olan səkkizguşəli ulduzdan ibarətdir.

Dairənin daxilində tünd qızılı rəngli hərflərlə yuxarı hissədə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, aşağıda “DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİ” sözləri yazılmışdır. Dairənin dövlət bayrağı əks olunmuş hissəsi, dairə-boyu səkkiz yerdən qızılı rəngli qadaqla bərkidilmişdir.

Emblemin bütün perimetri boyunca onun elementləri qabartma üsulu ilə həkk olunmuşdur. Dairənin daxilindəki böyük səkkizguşəli ulduzun guşələrinin orta xətti və dairənin kənarları mərkəzinə, mərkəzdə yerləşən kiçik səkkizguşəli ulduz isə emblemin bütün elementlərinə nisbətdə daha qabarıqdır.