Решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики «о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики» № 139 – 6 от 15 августа 2000 года «об утверждении перечня видов специальных технических средств, предназначенных для секретного получения информации в процессе поисковых операций».

 NÜSXƏ № 1 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

 

QƏRAR

 

139-8

Bakı şəhəri,“16” iyul 2010 il

 

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informsiya alınması üçün

 nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 avqust

tarixli 139-6 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

              “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunan dəyikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 31 may tarixli 1015-III QD nömrəli Qanununnun tətdiq edilməsi haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

 

1.     “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 avqust tarixli 139-6 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 2006-ci il 15 sentyabr tarixli  212-23 nömrəli qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1.adında və mətnində “xüsusi texniki vasitələrin” sözləri “texniki vasitələrin” sözləri ilə əvəz edilsin: 

1.2.həmin qərarla təsdiq “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”nın adında “xüsusi texniki vasitələrin” sözləri “texniki vasitələrin” sözləri ilə və 1-6-cı, 9-15-ci bəndlərində “xüsusi texniki vasitələr” sözləri “texniki vasitələr” sözləri ilə, 7-ci bəndində “xüsusi və digər texniki vasitələr” sözləri “texniki vasitələr” sözləri ilə əvəz edilsin.

 

2.     Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

  

Azərbaycan Respublikasının  

             Baş naziri                                                                                   A. Rasi-zadə